Kinesioteippaus

Kinesioteippaus

Kinesioteippausta käytetään fysioterapiassa yleisimmin lievittämään kipua, lisäämään nivelliikkuvuutta, vilkastamaan verenkiertoa ja imunestevirtausta (lymfa), ohjaamaan liikettä tai kehon käyttöä, kohentamaan asento- ja liiketuntemusta sekä kohdentamaan lihastoimintaa paremmin. Lisäksi kinesioteipin avulla voidaan vaikuttaa liikkeen laatuun ja rytmiin, ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein tai tarvittaessa tukea niveltä toiminnallisesti. Kinesioteippaus on luonteeltaan sensorinen teippaus ja sen vaikutus perustuu pääsääntöisesti proprioseptiikkaan, ihon ja sen alla olevien kudosten kautta keskushermostolle välittyviin aistimuksiin sekä teipin avulla tehtäviin kevyisiin kudosten siirtoihin. Kinesioteippausta voidaan käyttää esimerkiksi terapeuttisen harjoittelun tukena ja yhtenä fysioterapeuttisena keinona osana muuta kuntoutusta.

 kinesioteippaus

 

 

z